Blog
kinezyoloji.jpg

Kinezyoloji, "hareket eden kaslardaki enerji akışının kontrolü" demektir. Kinezyolojinin amacı, bedensel enerjileri harekete geçirerek bedensel ve ruhsal dengeyi sağlamaktır. İyileştirme sanatlarından biri olan klinik kinezyoloji kas testi, geleneksel olmayan,biyoenerjik metotlardan birisidir;


11.jpg

 • Akut ve kronik zorlamalar (sprain veya strain). Ligaman hasarının ön planda olduğu durumlarda mobilizasyon tercih edilmelidir, manipülasyon kontrendikedir. Akut ve subakut olaylarda manipulasyonun başarı şansı daha fazladır.
 • Sakroiliak eklem disfonksiyonu
 • Faset sendromu
 • İmmobilizasyon veya kırıklarının iyileşmesinden sonra eklemlerde meydana gelen hareket kısıtlılığı, sertlik ve ağrı
 • Kronik poliartrit ya da monoartrit sonrası enflamatuvar aktivite geçtiği halde devam eden ağrı ve hareket kısıtlılığı
 • Blokaja yol açan servikal kökenli baş, omuz, dirsek ağrıları
 • Spondilojen sendromlar. Spondilojen sendrom; boyun hareketleri ile ani başdönmesi ve bazen baş ağrısı ile giden bir tablodur. Boyun hareketleri ardından çok ani gelişen baş dönmeleri sıklıkla ve yanlış olarak vertebrobazileller yetmezlik olarak yorumlanır. Spondilojen sendromda başdönmesinin nedeni -iç kulağa bağlı değilse- proprioseptif uyarılardaki ani değişikliktir. Tedavisi yanlış proprioseptif uyarılara yol açan patolojilerin düzeltilmesi yani manuel tedavidir.
 • Postüral ve mekanik streslere bağlı gelişen miyofasyal ağrı ve disfonksiyonlar ile blokajlar.
 • Temporomandibuler eklem disfonsiyonu; özellikle non-redüktabl disk deplasmanlarında ve subluksasyonlarda kliniğimizde de sıkça kullanılmaktadır.
 • Fibromiyalji tanısı olan hastalarda manuel tedavinin diğer tedavi yöntemlerine eklenmesinin semptomları azalttığı gösterilmiştir.

fft99_mf6346374.jpeg

Manuel diyagnozda elde edilen sonuçlar, hastanın aktif katılımı sağlamak için ve koruyucu h           ekimlik açısından hastalıkların önlenmesi için kullanılır.

Eklemlerdeki  ve bedendeki fonksiyonel hareket kısıtlılıklarını ve geri dönebilir özellikteki fonksiyon bozukluklarını düzeltmek amacıyla yalnızca ellerle yapılan bir mekanoterapi yöntemidir. Refleks yollarla ağrı ve hareket kısıtlılığı üzerine etkili olan bir tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır.

Manuelterapinin olmazsa olmazı manuel diyagnozdur. Her tedaviden önce ayrıntılı olarak muayene yapılmalı ve ayırıcı tanı mutlaka değerlendirilmelidir. Modern tıbbın yanında bütüncül yaklaşıma ek olarak bizim diyagnostik sıralamamız yani anamnez, inspeksiyon ve palpasyon uygulanır.

İnspeksiyonda bölgesel nedbe veya vücuttaki anomalilerin yanında hastanın ruhi durumuna da bakılır. Eksen organ olarak omurga sistemi başta olmak üzere göğüs, kalça ve sakroiliak eklemin fonksiyonları hareket sistemi hakkında bilgi verir.

Palpasyonda  yüzeyel palpasyon, Kibler cilt kaydırma testi ve derin palpasyonla üç yönlü bakılarak adaleler hakkında önemli veriler elde ederiz. Palpasyon manuel tıbbın vazgeçilmez muayene yöntemidir.

Doğru ve etkin bir manuel terapi için vegetatif sinir sistemi eksen organ diye tanımladığımız omurga üzerindeki etkisi iyi bilinmelidir.


manuelterapi.jpg

Manuel tıp postural lokomotor (kas iskelet sistemi) ağrılı hastalıkların tanı, tedavi ve korunması ile ilgilidir.  Manüel tıp duruş ve hareket organlarının ağrılı hastalıkların tanı, tedavi ve korunması ile ilgili bilim dalıdır.

Omurga ve ekstremite eklemlerindeki ağrı ve fonksiyon bozukluklarının tedavisinde yüzyıldan fazla bir süredir uygulanan manuel terapi, manipülasyon mobilizasyon ve postizometrik relaksasyon teknikleri gibi yöntemler içerir.

Manuel Terapinin amacı, eklemlerdeki blokaj olarak adlandırılan kısıtlanmış hareketi postüral denge içinde en yüksek derecede ve ağrısız artırıp fonksiyonu sağlamak ve beden mekaniğini korumaktır.

Manuel Terapinin etkin ve güvenli uygulanması için lokomotor sistemin anatomik biyomekanik ve nörofizyolojik olarak detaylı değerlendirilmesi gerekir.

Maniplasyon teknikleri endikasyonları ve kontraendikasyonları seçebilen özel eğitimli uzmanlar tarafından uygulanmalıdır.


mezo2.jpg

 • Kronik baş ağrıları (Vasküler tipte, Migren, gerilim tipi, Boyun bölgesi kaynaklı)
 • Spor yaralanmaları
 • Osteoartritler, (Diz eklemi, bel-kalça, ayak bileği bölgesi ağrılarında, omuz eklem rahatsızlıklarında)
 • Kılcal damar genişlemeleri yara nedbelerinde, kapanmayan yaralarda
 • Primer lenfatik ve venöz dolaşım problemlerinde
 • Saç dökülmelerinde kullanılmaktadır

ozon1.jpg

Ozon tedavisini birkaç uygulama metodu vardır; bunların hangisinin hastaya uygulanacağına hasta ile konuştuktan sonra doktor karar vermektedir, bazen kombine tedaviler yapılabilmektedir.


footer_logo

Ağrı, tedavi edilebilir bir hastalıktır. Ağrılar herkesin yaşam kalitesini ciddi bir şekilde etkiler. Ağrılardan dolayı yaşam kalitenizin düşmesine izin vermeyin. Ağrı tedavi edilemez bir hastalık değildir.

Son Yazıları

Arşivler

@Copyright 2017 Trhost - Tüm Haklar Saklıdır

Şanlı Ambalaj